Až na krev - 1

29. ledna 2010 v 20:10 |  Až na krev
Smrtijed Severus nemá život jednoduchý a jako bývalý Smrtijed už vůbec ne. Život se mu zkomplikuje ještě víc, když mu cestu zkříží bývalý odsouzený vrah Sirius.

Autor: Styx
Pár: Severus Snape/Sirius Black
Varování: tragické, depresivní (pro jistotu mějte po ruce kapesníček, jeden snad bude stačit), slash (vyskytuje se zde homosexuální erotika)
Poznámka: Pokračování povídky Život není fér. Je psaná s láskou k Severusovi, i když dostává pěkně zabrat do těla. Třetí povídka z této trilogie se jmenuje Do náruče smrti
______________________________________________________________________________

Pouhý měsíc předtím, než dokončil školu v Bradavicích, Severus Snape vstoupil do služeb lorda Voldemorta. Prodělal tvrdý a náročný výcvik v řadách jeho stoupenců Smrtijedů a když potom stanul před Pánem Zla, aby před něj padnul na kolena a přísahal mu věrnost a oddanost a byl odměněn vypálením Znamení Zla na své předloktí, něco velice podstatného se v jeho životě změnilo.
Voldemort ho podrobně zasvětil do tajů černé magie, seznámil ho se sílami Zla, ukázal mu pekelnou moc Temné strany, pootevřel dvířka k tajemství nesmrtelnosti, naučil ho uměním nitrozpytu a nitrobrany neomezeně vstupovat do cizích mozků, ovládat, omámit a očarovat mysl kletbou Imperius, mučit tělo a způsobovat nepředstavitelnou bolest kletbou Cruciatus.
Severus mu pozorně, s úctou naslouchal. Směšně snadno lord Voldemort zneužil nezkušené srdce, které zažilo už tolik bolesti. Ta křehká, citlivá bytost v něm pomalu umírala a temná stránka jeho lidské osobnosti se drala na povrch.
Mnohem, mnohem později, když se stal Snape jeho oblíbencem, mu Černý mág laskavě dovolil zúčastnit se Černé mše jen pro vyvolené a poodhalil roušku do rituálu uctívaní démona Beliala, včetně krvavých obětí.
Zavedl ho do své knihovny, mnohem větší, než měl Malfoy a taky mnohem bohatší na zakázané knihy. Liber Mortis nebo Kniha smrti se nacházely pouze v jeho knihovně.
Jeho pýchou ale byl kompletní svazek nejhrůznější knihy světa Devět knih Nagaše. Jediný originál pod sluncem.
,,Tuhle oblast černé magie ještě nemáš prozkoumanou," řekl tajemně Voldemort. Vytáhl jednu z knih, chvíli v ní listoval a pak ji podal Snapeovi. ,,Nekromantské učení v těchto knihách je psáno inkoustem z lidské krve na kůži smrtelníků. Jen nejhouževnatější mohou číst tyto svazky a zachovat si příčetnost," varoval ho.
Severus Snape již věděl o černé magii úplně všechno. Přímo o té nejčernější.
Tři roky sloužil Snape bezmezně a věrně svému Pánovi a prokazoval mu nejvyšší úctu a oddanost. Z toho kdysi vyplašeného Snapea se stal mocný, uznávaný a respektovaný čaroděj, autoritativní, sebevědomý a obávaný černokněžník. Zrcadlový odraz svého pána.
Míchal pro něj lektvary a jedy dle jeho konkrétních přání a vypracoval se na Mistra chemie a alchymie. Viděl umírat spoustu nevinných mužů a žen, slyšel smrtelný nářek lidí, byl svědkem zabíjení nepohodlných kouzelníků, dokonce i zrádců z vlastních řad. Duši měl sice černou, jako uhel, ale ještě nerozervanou žádnou vraždou. Nezabil nikoho, aspoň zatím ne, a to, že jeho lektvary ano, to nemohl nijak ovlivnit.

***

Snape klečel na leštěné černě dlážděné podlaze před svým Velmistrem, s hlavou podřízeně skloněnou až na prsa, nedovolil si pohledět mu přímo do očí. Pán Zla si ho zavolal v neobvyklou, pozdně večerní hodinu a to nemuselo věstit nic dobrého.
,,Můj pane…" promluvil.
,,Severusi, potřebuji, abys mi rychle připravil dva lektvary," hlubokým temným hlasem přešel Voldemort hned k věci. ,,Jeden na ochrnutí nervové soustavy. Ten druhý lektvar musí mé oběti po vypití rozežrat celý zažívací trakt. Ne hned. Pomalu. Chci pro ni pomalou a krutou smrt. Žádné Avada Kedavra," bez zájmu pronesl Voldemort, jako kdyby se bavil o počasí a máchl líně rukou při poslední větě.
,,Jak si přeješ, můj Mistře."
,,Vstaň, Severusi, víš, že ty máš to privilegium stát v mé přítomnosti."
Snape vstal, ale hlavu měl stále skloněnou na znamení podřazenosti.
,,Potřebuji oba jedy zítra, tak se snaž," zahučel Voldemort přísně.
,,Jistě, pane," s respektem řekl Snape a horečně přemýšlel, kde tak rychle sežene složité přísady do obou jedů.
,,Pojď sem blíž," řekl najednou Pán Zla a chřípí se mu zachvělo.
Snape začal tušit problémy. Vždyť to říkal, že je to neobvyklá doba na audienci. Udělal několik váhavých kroků dopředu. ,,Pane…" vykoktal nervózně.
,,Mám pro tebe ještě jeden úkol, velice důležitý. Nemohu ho svěřit nikomu jinému, tak si toho važ." Dlouhými štíhlými prsty hladil velkého černého havrana, sedícího mu na zápěstí a zažloutlými nehty se mu probíral v peří.
,,Mně můžete důvěřovat, můj pane, nezklamu vás."
Voldemort se naklonil k němu blíž a oči mu svítily v přítmí. Jeho hlas přešel do šepotu. ,,Zjistil jsem, koho se týká ta věštba, kterou jsi před časem vyslechl. Ten, v jehož moci je porazit mne, Pána všeho Zla…" při těchto slovech se pohrdlivě ušklíbl, ,,… je syn Lily a Jamese Potterových."
Opřel se zpátky do svého křesla. ,,Slyšel jsem, že je znáš. Jistě nebude pro tebe problém zjistit, kde se ukrývají."
Snape překvapeně zvedl hlavu a poprvé se podíval do voskově bílého obličeje. Tak Lily si přece jen vzala toho hajzla, Potter zase dosáhl toho, co si vždy zamanul. Oči se mu zúžily chladným vztekem při vzpomínce na to, jak ho Potter kdysi systematicky týral a ponižoval a nenávistně ohrnul ret.
Hlavou mu najednou proletěla jediná myšlenka. Pomsta! Teď má vynikající příležitost pomstít se tomu parchantovi za všechno to utrpení, co mu kdy způsobil. Mistr má zřejmě v úmyslu zabít jeho syna. Za jiných okolností by to byla pro Snapea dostatečná satisfakce, ale on chtěl i Potterovu smrt a jen doufal, že zemře v krutých bolestech.
Vedle Voldemortova trůnu stála obrovská socha padlého anděla, sedícího na drakovi a držícího v ruce zmiji. Snape na ni upíral zrak. Připomínala mu jeho těžká zmijozelská školní léta.
,,Udělám to pro vás, můj pane. Najdu vám toho kluka," řekl rozhodně a se zjevným potěšením.
Voldemort se spokojeně pousmál a gestem ruky mu pokynul, aby odešel. Považoval audienci za ukončenou.
Snape ale zůstal ještě stát. ,,Mohl bych… mohl bych mít … neskromné přání, můj pane?" sebral odvahu požádat Pána o malou službičku a hluboce se uklonil.
Voldemorta zarazila Snapeova drzost. Rychle vstal z křesla, až havran zatřepetal křídly, aby se udržel na vychrtlém zápěstí a dlouhým krokem přistoupil ke Snapeovi. Zmítala jím ale zvědavost a ta ho nakonec přemohla. ,,Mluv."
,,Předpokládám, že máte v úmyslu toho kluka zabít." Snape si byl plně vědom, že kráčí po tenkém ledě, ale touha po pomstě byla silnější. Nedokázal tomu čelit. ,,Můžu být tak… odvážný… a co nejponíženěji požádat Pána Zla o smrt i jeho… otce?" V černých očích se mu blýskalo.
Voldemort s údivem upřel své zornice na Snapea. ,,Severusi, musíš mít zaručeně velký důvod k nenávisti," pobaveně se zašklebil. ,,Ale prosit opravdu nemusíš. Samozřejmě, že ho taky zabiju. Zabiju je všechny tři."
Snape zalapal po dechu a s úděsem padl na kolena k Voldemortovým nohám. ,,Prosím, Lily ne!" zoufale vykřikl a začal líbat lem Voldemortova roucha.
Těžká bota mu dopadla dozadu na týl a bolestivě mu zašlápla obličej do studené dlažby.
Voldemort zúžil oči do škvír. ,,Jsi drzý, Severusi."
Voldemort byl dnes už podruhé překvapen Snapeovou nečekanou reakcí. Nenávist a láska? Nemohl uvěřit, že Snape, který byl chladný jako led, by mohl prožívat jakékoliv emoce. ,,Překvapil jsi mě," řekl blahosklonně a jeho noha udělila milost Snapeově hlavě. ,,Budu o tom uvažovat."
Snape si nebyl jistý, jestli to znamená ano, nebo ne. Nemohl spoléhat ani na jedno. Musí Lily ihned varovat. ,,Děkuji, můj pane, za tvé milosrdenství," poníženě políbil Voldemortovu nohu.
Hleděl na své ruce, položené dlaněmi na dlažbě, za žádnou cenu nechtěl zvednout zrak, aby se mu Pán Zla nedostal do myšlenek. Čekal, až ho propustí.
,,Můžeš jít," bez zájmu pronesl Voldemort a odkopl Snapeovo ležící tělo.
Snape se rychle zvednul, položil pravou dlaň na prsa, uklonil se, vyhýbaje se přímému pohledu do jeho očí a rychlým krokem zamířil ke dveřím.
Sáhl na zdobenou mosaznou kliku, když se mu za zády ozval skřípavý hlas. ,,Láska nemá místo v citech Smrtijeda, mysli na to, Severusi."
Snape se s rukou na klice na chvíli zarazil, ale pak prošel dveřmi a zabouchl je za sebou. Opřel se zády o ně a sáhl si na holou hruď pod kabát. ,,Co ty víš o lásce," zašeptal tiše do dlaně a otevřel ji. Něžně si přitiskl ke rtům červený rubín ve zlatém amuletu, visícím mu na řetízku kolem krku. V očích se mu odrážel neskutečný smutek.

***

,,Jakto, že je mrtvá. Slíbil jste mi přece, že ji schováte do bezpečí. Varoval jsem vás přece, že je všechny najde a zabije, že neušetří nikoho." Snapeovi přeskakoval hlas bolestí ze smrti Lily Potterové.
,,Nepřála si to, Severusi," zachmuřeně odpověděl Brumbál.
,,Zradil jsem svého Pána, jen abych jí zachránil život," nedokázal se s tím smířit. ,,Všechno bylo marné." Snape nervózně přecházel po ředitelově pracovně sem a tam. Brumbál stál opodál a zamyšleně ho sledoval zpoza půlměsícových brýlí.
,,Slíbil jsem vám cokoliv za to, abyste ji ochránil a teď je mrtvá." Hlas se mu zlomil, zhrouceně padl do křesla a tvář ponořil do dlaní. Nastalo dlouhé ticho, přerušované jen pravidelným pohybem kyvadla velkých nástěnných hodin.
Brumbál zadumaně hleděl do krbu a sledoval plápolavé, zářivé plameny. Zavřel oči a zahloubil se do svých nedávných vzpomínek, když tady naposled Severus před ním stál a kajícně prosil. Slyšel sám sebe, jak k němu tehdy promlouval.

,,Severusi, riskujete svůj život, je to pro vás velice nebezpečné."
,,Na tom teď nezáleží. Musíte ji rychle schovat do bezpečí, dříve, než ji najde. Bez slitování je jinak všechny zabije," prozrazoval Snape Voldemortovy plány Brumbálovi.
,,Přidejte se na naši stranu, Severusi, myslím, že když jste se teď postavil Voldemortovi, nejste ještě tak nakažený zlem."
,,Nemohu odejít ze služeb Pána Zla. Ne živý. Vyřkl by nade mnou okamžitě rozsudek smrti a na místě by mne bez milosti zabil," sklesle konstatoval Snape. ,, Bývalý Smrtijed je… mrtvý Smrtijed."
Brumbál zamyšlené sledoval praskající dřevo v krbu. ,,Mohl by jste pro mne dělat… špeha lorda Voldemorta," navrhl najednou a zkoumavě se podíval do Snapeova obličeje.
,,Udělám pro vás cokoliv, jen mi slibte, že ji ochráníte," zoufale naléhal Snape.
,,Aby Voldemort neměl žádné podezření, mohl by jste u mne nastoupit jako učitel. Místo profesora lektvarů je zrovna volné," navrhl ředitel.
Snape se na vteřinu zamyslel. Po pravdě řečeno, měl lektvarů plné zuby. ,,Když dovolíte, pane řediteli, mám výbornou kvalifikaci k Obraně proti černé magii. Myslím, že se v černé magii docela dobře vyznám," požádal odvážně.
,,S tím nemohu souhlasit, Severusi. Vaše rozsáhlé znalosti z černé magie jsou mi velice dobře známy, až mě to, upřímně řečeno, trochu děsí. Pokušení by mohlo být pro vás příliš silné," rozhodně zamítl Brumbál jeho návrh.
Snape ještě chvíli zvažoval ředitelova slova a pak rezignoval. ,,Nikdo se to ale nesmí dozvědět. Znamenalo by to pro mě jistou popravu," promluvil nakonec mrazivým hlasem.

Brumbál se vrátil zpátky do tvrdé reality a pochopil Snapeovu bolest. Zradil svého pána, aby zachránil Lily život i za cenu obrovského riskování ze svého prozrazení a následné kruté smrti. Pouto přátelství a lásky, kterého se lord Voldemort tak obával a které on sám nikdy nepoznal, bylo totiž silnější, než jeho bezmezná moc.
,,Neskonale si toho vážím, Severusi, že děláte pro mě špeha lorda Voldemorta," řekl Brumbál tiše.
Snape zvedl hlavu z dlaní a Brumbál najednou uviděl, že Severus za tu chvilku zestárl o několik let. ,,Nechci… už v tom nechci pokračovat," řekl Snape zlomeně.
,,Severusi, musíte nadále dělat zvěda, aby její smrt nebyla zbytečná," naléhavě ho žádal Brumbál a v hlase mu zněly obavy z toho, že Snape po smrti Lily přestane s ním spolupracovat.
,,Nechápete. Už nechci pokračovat… už nechci sloužit Pánovi Zla," řekl téměř neslyšně. ,,Chci…" jít za Siriusem, toužil říct, už měl ta slova na jazyku. Ale schoval je zpátky do skořápky svého tajemství. Bolestně vzdychl steskem.
,,To nemůžete, Severusi. Znamenalo by to pro vás jistou smrt." Brumbála zamrazilo na zádech z jeho vlastních slov. Severus sice kdysi propadl zlu, ale nikdo ani netušil, jaké pohnutky vehnaly mladého Severuse Snapea do náruče lorda Voldemorta. Nehledě nato, že svoji duši už vykoupil tím, že se postavil proti Voldemortovi.
Brumbál se přistihl při tom, že tohohle mladého muže má rád a v žádném případě nechtěl, aby jeho krátký život ukončila Voldemortova ruka. ,,Chápu vás, že to všechno, co jste viděl a zažil ve službách lorda Voldemorta, muselo na vás zanechat nezhojitelné jizvy na duši, ale musíte v tom pokračovat dál, pro naši věc. Je to nesmírně důležité." Doufal, že ho přesvědčil a že si Severus nad sebou nevynese trest smrti.
Snape vstal z křesla, přistoupil k vysokému oknu a hleděl do rudé záře zapadajícího slunce.
,,Jak… jak zemřela..." pronesl přes téměř zavřené rty.
,,Rychlou smrtí." Brumbálovi se zdálo, že slyšel Snapeův úlevný výdech, i když byl k němu otočen zády. ,,Nemohl jsem pro ně udělat nic. Zradil je jejich kamarád. Prozradil Voldemortovi jejich úkryt."
,,A… Potter?" zeptal se zdánlivě s nezájmem Snape.
,,Zabil je oba. Její syn ale zůstal naživu."
,,Kdo je zradil?" zeptal se s hněvem v hlase a zaťal pěsti.
,,Sirius Black."
Snapeovi se zatočila před očima celá místnost a rychle se musel opřít o okenní parapet, aby se neskácel na zem. Brumbálův hlas se k němu nesl z obrovské vzdálenosti, jako kdyby mluvil z druhého konce tunelu.
,,Je vám dobře, Severusi?"
Ne, to nemůže být pravda! Nohy se mu třásly, že měl co dělat, aby se mu nepodlomila kolena a nesesunul se ke zdi. Obličej měl stažený urputnou bolestí, ne fyzickou. Ta bolest vyvěrala přímo z jeho srdce. Musel vynaložit značné úsilí, aby se ovládl. ,,Co… se s ním… stalo…" namáhavě pronesl vyprahlými rty.
,,Odvedli ho do Azkabanu a zavřeli na doživotí."
Snape zavřel chvějící se řasy, třesoucí se rukou pomalu zajel ke hrudi, chytil do prstů Siriusův amulet a dotkl se ho něžně rty. ,,Můj Sirius," zašeptal neslyšně a dýchl na rubín. Vteřinu nebo dvě ho pevně svíral v dlani, prožívaje celým srdcem tento okamžik. Pak pevně stiskl úzké rty a … prudce trhnul rukou a přetrhl řetízek.
V uších mu zazněl křik, táhlý, naléhavý, rychle se vzdaloval, až se úplně ztratil. Nakonec slyšel v uších už jen svůj zuřivý tep, jak krev prudce narážela na stěny žíly.
I když mu to způsobovalo obrovské utrpení, zpřetrhal vše, co ho pojilo k Siriusovi. Mezi láskou a nenávistí je křehká hranice, tenká, jako pavučina.
Mezi obočím se mu zničehonic objevila hluboká, trvalá vráska, z černých očí se vytratil lesk a rysy tváře mu ztvrdly. Když se otočil zpátky od okna, Brumbálově pozornému oku neunikla ta náhlá změna. Stál před ním jeho učitel lektvarů, ale Severus Snape to nebyl.


 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Zraigimped | E-mail | 15. srpna 2017 v 22:55 | Reagovat

cheap cialis in thailand
http://cialiswalmart.net - cialis over the counter at walmart
  cialis for bph
<a href="http://cialiswalmart.net">cialis over counter
</a> - propecia cialis soft tabs online
vente cialis

2 Williazflatt | E-mail | 24. listopadu 2017 v 13:18 | Reagovat

cialis 3.99
http://cialiswalmart.shop - cialis over the counter at walmart
  cialis discount price
<a href="http://cialiswalmart.shop">cialis over the counter walmart
</a> - cialis / dosage10 / 20
buy cialis black

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.